Om oss

Syfte

Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna är en länsförenings som verkar i Dalarna och har sedan 1982 arbetat med aktiv träning som ett medel för att nå ett mer självständigt och aktivt vardagsliv för personer med rörelsehinder.

Initiativet togs av några rörelsehindrade med tidigare idrottserfarenheter. Idrottsrörelsen och sjukvården gav små möjligheter till fortsatt rehabiliteringsträning. Varför inte använda idrottens träningsidéer i fortsatt rehabilitering och göra den roligare och mer effektiv.

Därmed skulle man kunna anpassa sig till ett nytt liv som rörelsehindrad eller rullstolsburen. Motverka passivitet och isolering, till nytta för sig själv, omgivningen och samhället. Ta vara på sina möjligheter och därmed få ett aktivt liv med bättre livskvalité.

Mål

Att inom Dalarnas län:

– arbeta med uppsökande verksamhet av barn, ungdomar och vuxna som sedan födsel eller senare i livet hamnat helt eller delvis i rullstol.

– arbeta för att träna upp personer med rörelsehinder till att fungera i samhället och minska deras hjälpbehov.

– arbeta för att sprida kunskap om rörelsehindrades situation i samhället.

– söka upp och verka som kamratstöd för personer inom målgruppen med missbruksproblem.

Hur arbetar vi för att nå dessa mål?

Den uppsökande verksamheten sker ofta redan på sjukvårdsinrättningen. Genom intresserade läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och annan vårdpersonal informeras rörelsehindrade om vår verksamhet och får möjlighet att träffa en uppsökare i samma situation från oss som kan ge tips och råd.

Introduktion av olika aktiviteter sker i de lokala träningsgrupperna eller på något läger. Vi arbetar mest med bordtennis, bågskytte, styrketräning, simning och rullstolsidrott (teknik), eftersom de kan anpassas till så många olika typer av rörelsehinder. De ger konditions-, styrke- och koordinationsträning som är värdefull i det dagliga livet. Gemensamma problem och de råd och tips man ger varandra är till stor nytta.

Information och fortbildning av sjukvårdspersonal och idrottsledare om träningens betydelse i rehabiliteringssyfte, anser vi vara mycket viktig. Vår verksamhet har lockat sjukvårdspersonal och idrottsledare att delta som ledare i vår verksamhet. Detta sker helt ideellt och av eget intresse och vi tror att det har utomordentlig betydelse både för deltagarna och ledaren som här blir konfronterade med vardagsproblem på ett helt annat sätt än vid sjukvårdsinrättningar.

Den tekniska utvecklingen av den rörelsehindrades hjälpmedel, rullstolar etc har under senare år genomgått en stor förändring. Möjligheter har givits för mer individuell anpassning till förutsättningar och behov för den rörelsehindrade. Rekryteringsgruppen deltar i denna verksamhet med utveckling, råd och fortbildningskurser för vårdpersonal som har att utprova sådana hjälpmedel. I vår verksamhet bedrivs utbildning av deltagarna i användning, teknik och anpassning av hjälpmedlen.