Rehabgrupp

Träningen bedrivs Måndagar mellan 16.30 – 18.00
Kostnad:
Självträningskort
150:- kr/mån eller
300:- kr/3 mån
ldal (1K)
Självträningsgrupp
Självträning för dig som använder rullstol i ÖppenRehabs lokaler, kulvertar, omgivningar utomhus.
Möjlighet att prova på olika idrotter och aktiviteter kommer att finnas och gästföreläsare eller Rehabs personal kan tas in efter önskemål.
Möjlighet finns att värma mat i ÖppenRehabs dagrum. Kaffe serveras.
Med hopp om att detta ska falla väl ut
önskar vi er välkomna!
John Fändrik
RG-Dalarna
070 – 263 21 43
070 – 686 13 07
Eva Ollén
ÖppenRehab
023 – 49 23 73
023 – 49 27 38 tel.svar
tel tid 08.00-09.30,
13.00-15.00