Enkät tillgänglig turism

Andreas, en turismstudent från Högskolan Dalarna skriver sin uppsats och behöver svar på en enkät.

Jag har valt att skriva en kandidatuppsats om hur man kan öka intresset för turism hos personer med funktionsnedsättning.

Därför behöver jag er hjälp för att ta reda på vad som behövs ändras för att öka intresset hos er.

Undersökningen är helt anonym.

Djupt tacksam för er hjälp!

För att fylla i enkäten klickar ni på länken:

Till enkät om tillgänglig turism

Publicerad i Uncategorized